פרשת שבוע • יתרו

אחרי היציאה ממצרים, נפגשים עם יתרו • העצה שלו למשה - ומתן תורה • סיפורי ועלילות פרשת השבוע בהגשת הרב אהרן זלצמן