שלח • פרשת השבוע

צוללים אל פסוקי ועלילות פרשת השבוע • לומדים על עניינים אקטואליים ומקבלים חיזוק • תכנית מיוחדת בהגשת המחנך הרב אהרן זלצמן