בהר, לומדים לנוח • פרשת שבוע

צוללים אל פסוקי פרשת השבוע, עם המחנך הרב אהרן זלצמן • פרק מיוחד לשבוע פרשת בהר • מנוחה, ושבת • צפו