משגרים טיל • מדענים צעירים

כך נצליח לשגר בלון, על חוט זהוב, כמו כשמשגרים טיל • פרק נוסף בתכנית 'מדענים צעירים', בהגשתה של אודליה לנקרי • צפו