הרב של ז'לטשוב • חלק רביעי

הקצב ומסירות הנפש • צפו בחלק הרביעי והאחרון של הסיפור על רבה של העיירה ז'לטשוב החסידית • בהגשת 'תיאטרון הסיפור החסידי'