הרב של ז'לטשוב • פרק שלישי

הקצב ומסירות הנפש • צפו בחלק השלישי של הסיפור על רבה של העיירה ז'לטשוב החסידית • בהגשת 'תיאטרון הסיפור החסידי'