פרשת השבוע • פקודי

צוללים אל פסוקי ועלילות פרשת השבוע עם המחנך הרב אהרן זלצמן • פרשת פקודי • המשכן שמכפר על חטא העגל • צפו