פרשת השבוע • תרומה

אחרי מתן תורה ולימוד משפטיה, מגיעים לבניית המשכן • צוללים אל הבנייה ואל תרומת המשכן המובאת בפרשת השבוע, עם הרב אהרן זלצמן • צפו