מה באמת יש בירח? • עפים לחלל

לומדים על מה שקורה בחלל עם מאיר פוטרמליך • הפעם, על הירח: האם אפשר מתי שהוא לראות את כל הצדדים שלו? ומה בכלל יש בו? • צפו