מה קורה ללווין ברגע שהוא מגיע לחלל • עפים לחלל

וגם היום עלה פרק מרתק במיוחד על החלל במסגרת התוכנית עפים לחלל בהגשת מאיר פוטרמילך • איך הלוויין מצליח לנתב את עצמו בחלל? לאן הולך החלקים שהוא משיל מעצמו? (חלל)